Bidragsansökningar

 

Enskilda eller organisationer kan ansöka om bidrag från kommunens minoritetsspråksmedel. Bidrag kan beviljas till verksamhet som främjar minoritetsspråk och -kultur i samhället. Ändamålet ska stödja intentionerna i Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

För bidragsansökningar används blanketten "Ansökan om minoritetsspråksmedel" Ansökan formuleras på svenska, meänkieli eller finska. Endast fullständigt ifyllda ansökan behandlas. För sent inkomna ansökan behandlas inte.

Sökanden ska vara verksam i Pajala kommun eller bedriva ortsoberoende verksamhet (exempelvis på internet). Möjlighet att ansöka om bidrag ordnas två gånger per år: sista ansökningsdag är den första april (för hösten) och den första november (för våren) varje år. Beslut om bidrag fattas av minoritetsutskottet.

Sökanden ska senast i februari året efter insatsernas avslutande utan påminnelse skriftligen redovisa till minoritetsspråkssamordnaren hur bidraget har använts. Kommunen har rätt att begära återbetalning av hela eller delar av bidraget om det inte använts i enlighet med ansökan.

 

Frågor angående bidragsansökningar kan ställas till minoritetsspråkssamordnaren (kontaktuppgifter till höger).

Uppdaterad: 2019-02-15 15.14