Charlotte Kallas Stiftelse®

Nyheter

- Vi tar nu emot ansökningar. Blanketten med info hittar du längre ner på sidan.
- På Pajala marknad 6-8 juli 2018 delar Charlotte Kalla ut stipendium. Vi återkommer med tid och plats.
- På Pajala Marknad kommer vi även auktionera ut ytterligare en tavla som den som finns på bilden till höger här på sidan.

Stiftelsen

Andamål
Charlotte Kallas stiftelse har till ändamål att stödja, belöna och stimulera unga idrottsutövare i Norrland på ett sådant sätt att det underlättar för den enskilde idrottsutövandes utveckling. Stiftelsen kommer att prioritera idrottsutövare i norrlands glesbygdskommuner där möjligheterna för elitsatsning har liknande förutsättningar som Charlotte Kalla hade i IFK Tärendö under sin ungdomstid.

Målgrupp
Stipendier från Charlotte Kallas stiftelse kommer att tilldelas idrottsutövare i åldern 14–20 år som under ansökningsåret har utmärkt sig genom dokumenterade prestationer, hög träningsnärvaro och kamratanda.

Ansökningsförfarande
Ansökare ska årligen vid maj månads utgång skriftligt ha inkommit med ansökning till Pajala kommun. Ansökningen ska vara motiverande och inneha dokumenterade prestationer samt presentera utövarens framtidsvisioner. Här hittar du blanketten.

Jury
Ungdomstränare och ledare från idrottsklubbar i Pajala kommun kommer i samråd med kommunansvarig gå igenom ansökningarna. Sedan kommer den gruppen föreslå ett antal kandidater till Charlotte Kalla som fattar beslut om en stipendiemottagare.

Utdelning
Varje år vid Pajala Marknad® kommer ett stipendium delas ut av Charlotte Kalla eller ställföreträdare.

Stipendiesumma
Upp till 15000 kronor/stipendium.

Förvaltare
Pajala kommuns allmänna utskott

Uppdaterad: 2018-04-24 14.05

Auktionsvinnare
Per-Anders Malmberg

Kontaktperson
Janus Brandin
janus.brandin@pajala.se
0978 - 12009

Vill du lämna ett bidrag till Stiftelsen?
Kontakta oss för mer info.