Föreningsbidrag

Kultur- och utbildningsnämnden vill främja aktiva föreningar och bemödar sig om att fördela de tillgängliga resurserna så att barn- och ungdomsverksamheten gynnas.

Kommunalt bidrag utgår till ungdomsverksamhet som bedrivs av lokalavdelning ansluten till riksorganisation, efter att föreningen ansökt och delgett årsredovisningar, verksamhetsplan och föreningsuppgifter.

Till politiska ungdomsorganisationer vars moderparti är representerat i kommunfullmäktige samt religiösa ungdomsorganisationer utgår grundbidrag och lokalt aktivitetsstöd.

Uppdaterad: 2018-02-02 11.27

Handläggare
Sixten Olli
Telefon 0978-120 62
sixten.olli@pajala.se