Bibliotek

Biblioteken i Pajala är integrerade folk- och skolbibliotek. Biblioteket i Pajala är huvudbibliotek med filialer i Junosuando och Korpilombolo .

Biblioteken i Norrbotten samverkar vilket gör att du som låntagare enkelt kan låna böcker med samma lånekort i hela länet. Det finns en gemensam hemsida - bibblo.se - där du kan göra dina lån och få mer information om vår verksamhet. I praktiken innebär det att du kan "låna-här-lämna-där". Du hittar också våra öppettider på hemsidan.

Välkommen till kulturens, bildningens och vishetens högborg!

Uppdaterad: 2019-02-13 10.02 av linhuh

Kulturchef:
Kent Nord
Telefon: 
0978-128 84
E-post: kent.nord@pajala.se

Biblioteket i Pajala
Telefon: 0978-121 50
E-post:
bibliotek@
pajala.se

Biblioteket i Junosuando
Kontakt:
Berit Kruukka
Telefon: 0978-123 06

E-post:
bibliotek.junosuando@
pajala.se 

Biblioteket i Korpilombolo
Kontakt:
Carina Fagervall
Telefon: 0978-123 46

E-post: 
bibliotek.korpilombolo@
pajala.se