Oljeavskiljare

Oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra så kallade lätta vätskor med lägre densitet än vatten. De kan till exempel finnas på bensinstationer, fordonstvättar, verkstäder eller andra industrier som hanterar oljor.

Det finns bestämmelser som reglerar för när och hur oljeavskiljare ska installeras och skötas, den ska även vara dimensionerad rätt för sin verksamhet. Ansvaret för detta ligger på verksamhetsutövaren. Om oljehaltigt vatten går vidare till kan det orsaka en försämrad funktion i reningsverket.

För att oljeavskiljaren ska fungera behöver den tömmas regelbundet, det är lämpligt att följa tillverkarens föreskrifter gällande tömningsintervall. Slam och olja från oljeavskiljaren räknas som farligt avfall, tömning och transport får alltså endast utföras av entreprenörer med tillstånd för detta.

Uppdaterad: 2019-01-23 14.59 av Erik Waara

Kontakt

Plan-och miljöchef
Johanna Alm
Plan- och miljöchef
0978-120 95
johanna.alm@
pajala.se

Miljöinspektörer

Evgeny Krakov
Telefon: 0978-120 38

Martina Törmä
Telefon: 0978-120 37 

Dan Tjärner
Telefon: 0978-122 52 

Epost
byggmiljo@
pajala.se