Nedskräpning

Enligt Miljöbalkens 15:e kapitel är det förbjudet att skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Den som skräpar ned kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Dessa bestämmelser gäller alla, det vill säga även enskilda fastighetsägare.

Har du klagomål om nedskräpning så ta kontakt med fastighetsägaren om detta är möjligt. Kontakta i annat fall plan- och miljöenheten som handlägger klagomålsärenden och kan lämna föreläggande om uppstädning samt åtalsanmäla nedskräpningen.

Uppdaterad: 2019-01-23 14.58

Kontakt

Plan-och miljöchef
Johanna Alm
Plan- och miljöchef
0978-120 95
johanna.alm@
pajala.se

Miljöinspektörer

Evgeny Krakov
Telefon: 0978-120 38

Martina Törmä
Telefon: 0978-120 37 

Dan Tjärner
Telefon: 0978-122 52 

Epost
byggmiljo@
pajala.se