Sahavaara

De lediga tomterna i Sahavaara ligger bakom kyrkan (se tomtkarta).

Tomterna är avtyckade och är 1314 respektive 1713 kvm stora. Priset är 10 kr/kvm. För mer information om tomtmark kontaktas kommunens markhandläggare.

För information om eventuell anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet kontaktas tekniska enheten.

Då fiber finns draget i området finns möjlighet till anslutning. För mer information om fiber och priser på fiberanslutning, kontakta kommunens IT-enhet.

Området är inte detaljplanerat, men kostnader för bygglov tillkommer oavsett. Kontakta Plan- och Miljöenheten för mer information om detta.

För att få kontaktuppgifter till berörda enheter/handläggare ring kommunens växel på:
0978-120 00.

Uppdaterad: 2019-03-19 07.54

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
markhandlaggare@pajala.se

Utredare mark
0978-120 78

Teknisk avdelningschef
0978-120 98