Pajala

Samtliga lediga hustomter i Pajala centralort finns i området Tallbacken (se tomtkarta) Tallbacken ligger ca 300 meter från Pajala vårdcentral och med närhet till förskola, sport-, fritids- och rekreationsområden. I området har vatten- och avlopp iordningsställts och det finns även möjlighet att ansluta sig till fjärrvärmenätet.

Storlek och pris

Storleken på tomterna för fristående hus är i snitt 900 kvm (30x30 m) och priset är 145 kr/kvm. För mer information om tomtmark kontaktas kommunens markhandläggare.

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp är draget fram till tomtgräns på samtliga tomter i området men köparen får själv stå för kostnader för att ansluta sig kommunens VA-nät. Priser för VA-anslutning finns att läsa om här. Kontakta tekniska kontoret för att beställa en offert.

Fjärrvärme och fiber

Eftersom fjärrvärme är draget till Tallbacken finns det möjlighet ansluta sig till fjärrvärmenätet för 38 000 kr. Kostnader för anslutning till fibernätet ligger på omkring 5000 – 10 000 kr. För mer information om fjärrvärme kontaktas Pajala Fjärrvärmeverk AB. För mer information om fiber och priser på fiberanslutning, kontakta kommunens IT-enhet.

Elanslutning

Det är inte kommunen som utför anslutning till elnät. För detta kan man kontakta Vattenfall.

Övriga kostnader

Då Tallbacken är detaljplanerat efter 1987 tillkommer en planavgift,  samt även kostnader för bygglov. Planavgiften betalas i samband med bygglovsgivning. Kontakta Plan- och Miljöenheten för mer information.

 

För att få kontaktuppgifter till berörda enheter/handläggare ring kommunens växel på:
0978-120 00.

Uppdaterad: 2019-03-19 07.52

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
markhandlaggare@pajala.se

Utredare mark
0978-120 78

Teknisk avdelningschef
0978-120 98