Ladugårdsvägen

Ladugårdsvägen är belägen söder om centrum. Från den lediga tomten till Soltorget är det ca 550 meter och till sportanläggningarna Isladan/Rian är det ungefär lika långt. Detaljplanen över området styr hur tomten får bebyggas.

Storlek och pris

Tomten på Ladugårdsvägen blev, efter nyligt utförd avstyckning, 2459 kvm. Priset på tomtmark detaljplanerad för bostäder är i Pajala centralort är 145 kr/kvm. För mer information om tomtmark kontaktas kommunens markhandläggare.

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp finns draget till området och köparen får själv stå för kostnader för att ansluta sig kommunens VA-nät. Priser för VA-anslutning finns att läsa om här. Kontakta tekniska kontoret för att beställa en offert.

Fjärrvärme och fiber

Eftersom även fjärrvärme är draget till området finns det möjlighet ansluta sig till fjärrvärmenätet för 38 000 kr. Kostnader för anslutning till fibernätet ligger på omkring 5000 – 10 000 kr. För mer information om fjärrvärme kontaktas Pajala Fjärrvärmeverk AB. För mer information om fiber och priser på fiberanslutning, kontakta kommunens IT-enhet.

Elanslutning

Det är inte kommunen som utför anslutning till elnät. För detta kan man kontakta Vattenfall.

Övriga kostnader

Eftersom området är detaljplanerat efter 1987 tillkommer en planavgift samt kostnader för bygglov. Planavgiften betalas i samband med bygglovsgivning. Kontakta Plan- och Miljöenheten för mer information.

Uppdaterad: 2018-05-08 15.07

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
markhandlaggare@pajala.se

Utredare mark
0978-120 25

Teknisk avdelningschef
0978-120 98