Organisation

Pajala är en kommun där den storslagna naturen med vidsträckta skogslandskap och vackra orörda älvar ständigt gör sig påmind. 

Bland skogen och mellan älvarna finns dock mer att upptäcka. I kommunen finns inte mindre än 82  byar av olika storlek som fortfarande är bebodda. Trots att Pajalas invånare är spridda över en stor yta så kan kommunen erbjuda en välutbyggd förskola och skola av hög kvalitet. I våra skolor så är andelen behöriga lärare hög och många jobbar aktivt med våra minoritetsspråk: meänkieli och finska. I kommunen finns också en kulturskola som år 2013 utsågs till Sveriges bästa och här bedrivs även äldreomsorg som tilldelats flera utmärkelser.

Trots kommunens ringa storlek sett till befolkning så finns här ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Många är de kulturutövare som satt Pajala på kartan genom åren.  Här finns även ett aktivt och levande föreningsliv som även det har satt och fortsätter sätta sin prägel på kommunen.

Välkomna hit!