Drönare

Det markerade området är PAJALA TIZ (trafikinformationszon) och begränsas från marknivå (GND) upp till 610 meter (2000 fot).

Vad är en drönare?

Drönare är ett obemannat luftfartyg som kan flyga av sig själv eller fjärrstyras av en förare på annan plats.

Andra benämningar för obemannade luftfartyg är till exempel modellflyg, multikopter, UAV, UAS och RPAS.

Flygning med drönare i flygplatskontrollzoner

När du flyger drönare är du skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart. Vilka regler som gäller och om det krävs tillstånd beror främst på vad drönaren ska användas till.

Från och med 1 februari 2018 får drönare på max 7 kilo (som flyger i max 90 km/h), får flyga i en flygplats kontrollzon utan tillstånd från flygtrafikenheten, om du flyger 5 kilometer från start- landningsbanan och upp till 10 meter (vid militära eller särskilda utpekade flygplatser) eller 50 meter (övriga flygplatser) över mark.

För att få flyga med drönare över 7kg (som flyger i över 90km/h) inom vår kontrollzon så måste du ha ett tillstånd.

Ansökan om tillstånd ska inkomma i god tid (minimum 1 vecka före önskat tillfälle). Ansökan ska innehålla:

a. Long/Lat samt radie för det specifika tillfället.

b. Datum samt tid

c. Höjdbegränsningen på detta (maximalt 120m)

d. Kontaktuppgifter

Detta ska ske via mail till atc.airport@pajala.se

Uppdaterad: 2018-10-16 14.04