Om Pajala Airport

En flygplats blir till

I början av 1980-talet etablerade sig ett antal teknikföretag i Pajala kommun.

Detta ledde till en en stark tro på framtida företagsetableringar. För att främja en sådan utveckling bildades en flygplatsgrupp 1984.

Med åren började planerna kring flygplatsen att förverkligas och 1999 invigdes Pajala Airport, som än idag är Sveriges senast byggda flygplats med reguljär linjetrafik.

Från början var rullbanans längd 1 500 meter. 2007 förlängdes den till 2 300 meter för att möjliggöra charterresor i syfte att främja långväga turism.

Och visst har det gett effekt. Utöver den reguljära förbindelsen med Luleå erbjuds idag vinterturism från England.

Uppdaterad: 2015-09-16 06.18