Djur

Följande regler måste följas vid transport av husdjur i kabinen:

- Djuret får ej ha stark doft

- Bur måste vara säker mot läckage och får ej överstiga måtten 45x35x20 cm

- Djur och bur får ej tillsammans överstiga 8kg

- Passagerare får medföra endast en bur och djuret måste hållas i buren under hela flygningen

- Djuret får ej vara störande för andra passagerare

Djur som är tillåtna i kabinen är hundar och katter samt vissa fåglar. Tillstånd att medföra ett husdjur i kabinen skall i förväg begäras av Jonair via telefon eller mail.

Uppdaterad: 2016-10-04 06.44