Assistans

Jonair erbjuder assistans åt resenärer som är synskadade, hörselskadade och resenärer med nedsatt rörlighet. Resenären måste dock själv kunna ta sig upp och ner för flygplanstrappan samt fram till stolen.

Assistans måste bokas/meddelas i förväg via Jonair Callcenter, telefonnummer 090-12 12 40.

Behöver du assistans skall du infinna dig vid gaten minst 30 minuter före avgångstid. I samband med din beställning av resa ange vilken typ av hjälp du behöver samt om du önskar medföra syrgas för medicinskt bruk ombord:

WCHR (Wheelchair to ramp)– Jag behöver rullstol till/från flygplanet men kan gå själv upp och nedför trappor och ta mig till flygplanssätet.

Rullstol– På grund av säkerhetsskäl har Jonair inte möjlighet att ta med rullstol ombord på flygplanet.

Uppdaterad: 2019-01-15 11.52