...Val till Europaparlamentet, lokaler och öppettider 2019

Val till Europaparlamentet 2019/ Vaalit Euruuppaparlamenthiin 2019/ Europaparlamenttivaalit 2019

Information/ Informaatio: 

på svenskaMeänkieleläSuomeksi.

Röstningslokaler i samband med förtidsröstning och öppethållandetider 

Kommunhuset i Pajala
22 maj 2019 kl.17.00-19.00
24 maj 2019 kl.13.00-15.50
25 maj 2019 kl.13.00-15.00

Tärendö bibliotek
21 maj 2019 kl.17.00-19.00

Skolan i Junosuando
23 maj 2019 kl.17.00-19.00

Förtidsröstning i röstningslokaler på valdagen den 26 maj 2019

Fd skolan i Narken, kl.09.00-11.00
Fd skolan i Kainulasjärvi, kl.13.00-16.00
Tre Tallar i Saittarova, kl.09.00-11.00
Allhuset i Kangos, kl.14.00-17.00
Kyrkan i Muodoslompolo, kl.08.00-10.00
Fd skolan i Kitkiöjärvi, kl.12.00-14.00
Fd skolan i Kihlangi, kl.16.00-18.00
Sattajärvi skola, kl.08.00-13.00
Kardis bygdegård, kl.09.00-12.00
Erkheikki Folkets Hus, kl.14.00-18.00
Kommunhuset i Pajala, kl.18.00-21.00

Mer om förtidsröstning
Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal du vill i Sverige. På ditt röstkort kommer minst en eller max fyra alternativa närliggande röstningslokaler att finnas förtecknade. Du kan rösta var du vill oavsett vilken röstningslokal som står angiven på röstkortet. Notera att tider för öppethållande av röstningslokaler varierar och de aktuella tiderna anges på val.se.

Du måste ha med ditt röstkort vid förtidsröstning. Det skickas sedan till det valdistrikt du tillhör, där rösten sedan räknas och du prickas av i röstlängden. Valhemligheten bevaras på det sättet att röstkortet skiljs från valkuvertet innan den läggs i valurnan.

Vallokaler och öppethållandetider

Sporthallen i Pajala (mitt emot badhuset)
Korpilombolo skola
Tärendö skola
Junosuando skola
Kaunisvaara Folkets Hus

Samtliga vallokaler har öppet kl.08.00-21.00 på valdagen den 26 maj 2019, detta i enlighet med vallagen om val till Europaparlamentet.

Den vallokal du kan rösta i framgår av ditt röstkort, du kan inte rösta i någon annan vallokal än den som står angiven.

Klicka här för att läsa mer om budröstning

Klicka här för att läsa mer om ambulerande röstmottagning och hur du bokar ambulerande röstmottagare

Uppdaterad: 2019-05-21 11.32 av linhuh