Slussens första MUCF-projekt avslutat

Verksamheten på Slussen vid Pajala busstation går snart in på sitt andra år och nyligen avslutades vårt första projekt som finansierats av medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Inom ramen för projektet har två ungdomar arbetat halvtid på Slussen och resten av tiden kunnat läsa kurser på Pajala Lärcentra. Huvudsysslan på Slussen har varit att hjälpa till med fiket men de har också varit med i de andra aktiviteterna och verksamheterna som är knutna dit.
Inom ramen för projektet har ungdomarna även varit ute på studiebesök, både gemensamt och enskilt. De gemensamma studiebesöken gjordes i besöksgruvan i Kiruna och Ishotellet i Jukkasjärvi. De enskilda gjordes på Länsstyrelsens avdelning för djurskydd och på Sunderby sjukhus medicinavdelning. Syftet med studiebesöken var att lära känna några av de karriärmöjligheter som Norrbotten erbjuder. 

Vi ser nu fram emot att följa ungdomarna i det de tar sig för härnäst med ny inspiration och erfarenheter från projektet. Vi ser också fram emot kommande projektperiod då vi lyckligtvis har beviljats pengar av MUCF för en ny omgång!

Uppdaterad: 2019-02-15 10.59 av linhuh