Integrationssamordning

Välkommen till Integrationssamordning.

Kontoret finns på plan 2 .

Drop-in måndag till torsdag kl.15.00 

Boka gärna tid för möten under övrig tid via mejl, sms eller mobil.

Tolk

Arbetsspråket inom kommunens integrationsverksamhet är svenska. Det finns även flerspråkig personal. Vid behov bokas auktoriserade telefontolkar via upphandlad tolkförmedling. 


Varje år får ett antal människor uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket, är den myndighet som beslutar vilka. Pajala  kommun har ett avtal med Länsstyrelsen att ta emot 15 nyanlända per år som  anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg och kommer till Pajala via Migrationsverkets förläggningar eller direkt från ett annat land (kvotflyktingar) 
 

Vem är flykting? 

En flykting är en person ”som flytt sitt land med anledning av en välgrundat fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare namnd fruktaninte kan eller vill ätervända till det landet.” 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning  UppehållstillståndNär en person som flytt från sitt land har fått uppehållstillstånd i Sverige betyder det att man har rätt att bo, leva och arbeta här. Man har rätt att bosätta sig var man vill och man har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra i landet. Det enda som skiljer är att man inte har rösträtt.

Olika ansvarsområden:

Från och med 2017 ansvarar Migrationsverket för hela bosättningsuppdraget.

Migrationsverket ansvar och uppgifter:

 • Kartläggning av den nyanländas bakgrund under asyltiden
 • Matchning och anvisning av nyanlända som omfattas av bosättningslagen till bosättning i kommunerna (kvotflyktingar och nyanlända från anläggningsboenden)  
 • Beslutar om och betalar ut ersättningar till kommuner och landsting

Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter: 

 • Samordnande ansvar för den nyanländs etablering på den svenska arbetsmarknaden.
 • Genomförandet av etableringssamtal med den nyanlända och att upprättning av etableringsplanen.
 • Beslutar om utbetalning av etableringsersättning och etableringstillägg till den nyanlända. 

Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter:

 • Samordnar fördelningen av nyanlända till länets kommuner.
 • Fördelar integrationsprojektsmedel till länets kommuner och civilsamhälle.

Försäkringskassans ansvar och uppgifter:

 • Beslutar om etableringstillägg och bostadsersättning 
 • Utbetalning av etableringsersättning, etableringstillägg, bostadsersättning mm.
 • Ska främja regional samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer.

CSN 

 • Erbjuder nyanlända som är över 18 år och har fått uppehållstillstånd möjligheten att ta ett hemutrustningslån för att kunna köpa möbler till sina nya hem. 

Landstingets ansvar och uppgifter 

 • Hälsosamtal och hälsoundersökning för asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrare

Kommunens ansvar

 

Vid frågor, tankar och förslag är du välkommen att höra av dig till:

Birgit Holma

Integrationssamordnare

072 – 202 48 14

birgit.holma@pajala.seUppdaterad: 2018-04-24 09.04

Kontakt

Integrationssamordnare 

Birgit Holma 
0978-120 89 
birgit.holma@pajala.se

Integrationssamordnare
Suha Hasan
0978-12213
suha@hasan@pajala.se