Protokoll från utskott, nämnder, styrelser och råd

När kommunens protokoll är justerade blir dom allmänna handlingar och oftast offentliga till sin helhet. Vissa protokoll skyddas av offentlighets- och sekretesslagen och delas inte på hemsidan av den anledningen.

Begäran om att ta del av protokoll och/ eller handling skickas till kommun@pajala.se för handläggning och utlämnande.

Protokollen öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 2018-02-27 13.19 av linhuh