Snabblänkar

Motioner

Varje politiker kan skriva in en motion som ska beredas av tjänstemännen och därefter behandlas i utskott och nämnd och slutligen komma upp för beslut i fullmäktige.

Till vänster ser du vilka motioner som har lämnats in till kommunen.

För privatpersoner finns möjligheten att lämna in ett medborgarförslag. Ifall en politiker anser att förslaget är bra kan denna driva frågan vidare för behandling.

Motionerna är inom citationstecken och är därmed skrivna med exakta formuleringar och stavningar som i den inlämnade motionen.

Några av motionerna som härrör från medborgarförslag är inte bifogade som filer. Detta för att inte bryta mot PuL (personuppgiftslagen).

Samtliga motioners diarienummer är däremot angivet och du kan kontakta kommunkansliet för att få ut dessa i sin helhet i enlighet med offentlighetsprincipen.

Uppdaterad: 2019-04-05 10.05