Politiikka

Kunnanhallitus 

Valtuuston ohella kunnanhallitus on kunnan tärkein toimielin. Kunnanhallitus on valtuuston valitsema ja koostuu viidestä varsinaisesta jäsenestä ja viidestä varajäsenestä. Kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii kunnanneuvos. 

Kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu m.m. 

- valtuuston päätettävissä olevien asioiden valmistelu ja lausunnot

- valtuuston päätösten toimeenpano

- kunnanvaltuuston hallitukselle antamien tehtävien toimittaminen

- taloushallinnon valvonta

- lautakuntien toiminnan valvonta

 

Kunnanhallituksen työvaliokunta 

Kunnanhallitus on nimennyt työvaliokunnan valmistelemaan kunnanhallituksen tulevia päätöksiä. Kaikki kunnanhallituksen päätettävät asiat valmistellaan aluksi työvaliokunnassa. Työvaliokunta tekee kunnanhallituksen toimeksiannosta muutamista asioista päätöksiä. Työvaliokunta koostuu viidestä varsinaisesta jäsenestä ja viidestä varajäsenestä.

Uppdaterad: 2019-01-18 17.06