Pelastuspalvelu

Pelastuspalvelun tärkein tehtävä on yksityishenkilöiden oman vahingontorjuntakyvyn ja onnettomuustilanteissa tapahtuvan toiminnan tukeminen. Pelastuspalvelu on lähtötoiminnasta vastaava vastuualue (hälytyksen tullessa). Jos toimintakyky onnettumuuden yhteydessä ei riitä, pelastuspalvelun tulee tehokkaalla pelastusyrityksellä auttaa uhreja.

 

Pajalan Pelastuspalvelu on osa-aikapalokunta, johon kuuluu n. 25 osa-aikaista palomiestä ja n. 45 palotorjunnan toimihenkilöä. Toiminnan ylläpidosta vastaa kaksi päivätyöntekijää, joiden päätehtävinä on kaluston, ajoneuvojen ja asemarakennusten kunnossapito, oman henkilökunnan koulutus ja harjoitus sekä ennaltaehkäisevää toimintaa.

 

Pajalan Pelastuspalvelulle tavallisimmat onnettomuustyypit ovat harjoitustoiminnassakin priorisoidut omakotitalopalot, liikenneonnettomuudet ja ulkosalla syttyneet tulipalot.

 

Pelastuspalvelulla on myöskin hyvin kehittynyttä yhteistyötä niin Ruotsin kuin Suomen puolen naapurikuntien kanssa.

 

Valmius

 

Pajalan keskuspaikassa ylläpidetään ympärivuorokautinen valmius kaikkina vuoden päivinä.

 

Pajala

1 osastonjohtaja                   5:n minuutin valmiusaika

6 palomiestä                         5:n minuutin valmiusaika

Pelastushenkilöstö hälytetään hakulaitteiden ja tekstiviestien avulla.

 

Tärännössä, Junosuvannossa, Korpilompolossa ja Muodoslompolossa ei ylläpidetä valmiutta. Tällä alueella on sen sijaan joka paikkakunnalla n. 15:stä vapaaehtoisesti lähtevästä henkilöstä koostuva palotorjunta.

 

Pelastushenkilöstö hälytetään puhelimen ja tekstiviestien avulla.

Uppdaterad: 2018-08-16 09.20 av Anders Alapää