Vesi ja viemäröinti

 

Pajalan kunnassa on 26 vesilaitosta, jotka takaavat kunnan asukkaiden vedensaannin. Kunnan taajamissa sekä ympärillä olevissa kylissä on kaiken kaikkiaan 15 jätevedenpuhdistamoa ja 36 viemäripumppuasemaa viemäriveden puhdistusta varten.

Vesi- ja viemärimaksujen ohjausdokumentti ja Pajalan kunnan yleisten vesi- ja viemärilaitteiden käyttöä koskevat määräykset ovat voimassa 1.7.2009 lähtien.

Niissä tapauksissa, missä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen ei ole mahdollista, on tehtävä yksityinen tai yhteinen viemäriratkaisu.

 

Uppdaterad: 2016-10-17 12.21

Yhteys

Kunnallinen vesi- ja viemäriputkisto
Tekniikkayksikkö
0978-120 00

Yksityiset viemärilaitokset
Kaavoitus- ja ympäristöyksikkö
0978-120 00

Virheilmoitukset
0920-22 80 55


Ulkopuoliset linkit (ruotsinkieliset)

Yleiset määräykset

Vesi- ja viemärimaksut