Katujen/teiden kunnossapito

  

Lumen raivaus 

Kunnan teiden lumenraivaus aloitetaan kun lumen syvyys on vähintään 5 cm. Lumisateen aikana lumen syvyys saa tuplaantua, kuin myös iltaisin ja öisin klo. 20.00-03.00. Lumisateella tarkoitetaan sadetta lumen muodossa, jonka määrä on vähintään 1 cm/tunti.

Lumi raivataan aura-autolla, tiehöylällä tai traktorilla.

Auraus tehdään niin, että lumi, jos on mahdollista, jakautuu yhtä suuressa määrin tien kummallekin puolelle.

Lumen raivauksen yhteydessä noudatetaan aina tärkeysjärjestystä, mutta mikäli lunta tulee paljon, raivaus voi myöhästyä.

 

Hiekoitus 

Hiekoitus aloitetaan liukkaalla kelillä. Tavallisesti hiekoitetaan koko alue, mutta joskus hiekoitetaan tavallista enemmän esimerkiksi katuristeyksissä.

 

Jään poistaminen 

Jääta poistetaan silloin kun se katsotaan tarpeelliseksi.

Sen yhteydessä myöskin kiinteistöille johtavat ajotiet raivaa perässä ajava traktori.

Uppdaterad: 2019-02-12 12.22