Meän- ja suomenkielinen esikoulu

Kaikki Pajalan kunnan esikoulut sisältävät jonkin verran meänkielistä toimintaa.

Enemmän meän- tai suomenkielistä toimintaa toivoville kunta tarjoaa osittain meän- ja suomenkielistä esikoulua keskustaajamassa sijaitsevalla Pikkumettän esikoulun Oravan osastolla. Suuri osa Oravan päivittäisestä toiminnasta tapahtuu meän- ja suomen kielellä. Kieliosaston henkilökunta ymmärtää meänkieltä, suomea ja ruotsia, joten lapset voivat itse valita, mitä kieltä haluavat käyttää. Tavoitteena on, että lapset oppisivat meänkielen tai suomen perustaidot ja innostuisivat oppimaan niitä lisää.

Hakemus kieliosastolle tehdään erillisellä lomakkeella. Meänkielen tai suomen puhumista kotona ei vaadita.

Uppdaterad: 2019-01-18 17.08