Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet

 Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet
Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistöä: tornionlaaksolaiset, ruotsinsuomalaiset, saamelaiset, romanit ja juutalaiset. Vastaavat vähemmistökielet ovat: meänkieli, suomi, saame, romani ja jiddish. Ruotsin valtiopäivät tunnustivat kansalliset vähemmistökielet vuonna 1999.

 Vähemmistökielilaki
Uusi Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä astui voimaan tammikuun 1. päivänä 2019.

 Perusturva
Laki antaa kaikille viidelle kansalliselle vähemmistölle perusturvan koko maassa. Tämä tarkoittaa, että:

- kansallisten vähemmistöjen tulee saada tietoa oikeuksistaan

- heidän kieltään tulee suojella ja edistää

- heille on annettava mahdollisuus säilyttää kulttuurinsa ja kehittää sitä

- erityisesti lasten kulttuuri-identiteetin kehitystä ja vähemmistökielen käyttämistä tulee tukea

- heille on annettava mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin kysymyksiin

 Vahvistettu turva

Pajalan kunta kuuluu meänkielen ja suomen hallintoalueeseen. Sen vuoksi tornionlaaksolaisilla ja ruotsinsuomalaisilla on Pajalan kunnassa vahvistettu turva. Tämä tarkoittaa, että:

- henkilöllä on oikeus käyttää meänkieltä ja suomea suullisesti ja kirjallisesti yhteyksissään Pajalan kuntaan

- Pajalan kunta on velvollinen antamaan meänkielellä tai suomeksi suullisen vastauksen päätöksestä ja sen perustelusta sekä pyynnöstä myös kirjallisen käännöksen siitä

- Pajalan kunnan tulee huolehtia, että kunnassa on sekä meänkielistä että suomenkielistä henkilökuntaa

- Pajalan kunta on velvollinen järjestämään lasten päivähoitoa ja vanhustenhoitoa kokonaan tai suurimmalti osin meänkielellä tai suomeksi sitä toivottaessa.

Uppdaterad: 2019-02-11 09.17