Kotihoito

 

Usseimat meistä halvava asua kotona niin kauon ko saattaa. Mutta joissaki tilantheissa tarttee kuitenki apua ja tukea ette pärjää arkipäivässä. Silloin tuntuu hyvältä ette kotihoito oon olemassa.

– Meile kotihoijossa oon tärkeätä ette sulla oon hyvä olla. Aktiivinen elämä pittää kivut poijessa. Parhaan trääninkin saat arkipäivän eri aktiviteetistä. 

– Sen takia met emmä halva tehä semmosta, josta sie itte selviät. Mutta met tehemä sen minkä kans tarttet apua. Sinun kans yhessä met päätämä mitä sie itte saatat tehä ja mitä kotihoijon pärsunaalin pittää tehä.

Pajalan kunnassa oon viis kotihoitoaluetta: Junosuanto, Kitkiöjärvi, Korpilompolo, Pajala ja Täräntö.

Kotihoito käypi 176 hengen tykönä joka kuukausi, ja ko meän kunta oon niin iso, niin se merkittee ette pärsunaali kuukauessa aijaa yhtä paljon ko kaks varvia maapallon ympäri.

Uppdaterad: 2019-01-18 16.57