Yksityiset tiet

Jos halvat tietää kunnan avustuksesta semmosia teitä varten, johonka saapi valtionavustuksen, ota yhtheyttä Teknisheen kontturhiin.

 Avustukset yksityisitten teitten kunnossapitämiselle  

Ette saapi avustukset yksityisen tien kunnossapithoon kesän ja talven aijaksi niin tie häätyy olla käytössä ympäri vuoen, tien varressa pittää olla vakituinen asunto ja asukas joka oon kirjoissa sillä osotheela. 

Ensimäisen kerran ko hakkee avustuksia niin sen häätyy täyttää pohjaplanketin joka lähätethään Tekniselle kontturille. Tämän planketin saattaa hakea Tekniseltä kontturilta. Yks vaihtoehto oon ette lähättää sen postissa. 

HUOM! Ko oon saanu avustuksen tiele entisinnä vuosina, pohjaplankettia ei tartte uuesti täyttää. Avustukset maksethaan semmosille teile jokka oon vähintänsä 100 meeteriä pitkät. Tällä hetkelä avustukset oon 6 kr/meeteri sille osale tiestä joka oon yli 100 meeteriä + vakituiset 200:n kruunun avustukset. 

Joka vuoen alussa met lähätämmä hakuplanketin kaikile avustushakijoile. Sen pittää kirjottaa alle hakija ja asianosaset jokka asuva sen tien varressa, josta oon kysymys. Planketti lähätethään ekonomiakontturille minkä jälkhiin avustukset maksethaan ulos.

Uppdaterad: 2019-02-12 12.57