Katuvalot

Tievaloitten mäährään ylheisitten ja yksityisitten teitten varrela Pajalan kunnan aluheela kuuluu tällä hetkelä 3100 valopaikkaa (lamppua). Se osa näistä minkä kunta oon maksanu oon 2700 kpl. Tielaitos ottaa ekonoomisen eesvastuun muista 400:sta.

 

Kunnossapito 

Jowab pittää tievalot kunnossa Pajalan kunnan käskystä. Kunta käsittellee asiat jokka koskeva uusitten valopaikoitten laittamista, siirtämistä y.m. ja päättää asioista.

 

Kustanukset 

Vuosittainen käyttökustanus joka valopaikkaa kohti oon 300- 650 kr, johonka lisäthään makso tolpitten, kaapelitten, lampuitten ja muitten uusimisesta. 

 

Ilmotus viasta 

Met olema kiitolliset ko ilmotethaan valopaikoitten eli linjaverkon vioista. Ota yhtheyttä Teknisheen kontturhiin sinun ilmotuksen kansa.

0978-120 00

Uppdaterad: 2019-02-12 12.50