Trafiikki ja infrastryktyyri

Teknisellä kontturilla oon eesvastuu siittä ette kunnan tiet ja kaut piethään kunnossa ja korjathaan, ja käsittellee kansa avustukset yksityisitten teitten pithoon. Met olema kansa eesvastuussa parkeerinkipaikoista, marsima- ja pyöräteistä, silloista, katuvaloista ja trafiikkiasioista.

Jos sie tahot tehhä ilmotuksen viasta esimerkiksi katuvaloista, tien kunnosta eli jostaki muusta mitä häätyy korjata meän trafiikkimiljöössä niin sie saatat kääntyä meän tykö Tekniselle kontturille.

Jos sulla oon kysymyksiä eli ilmotuksia vioista Svevian teilä, niin sie piät ottaa yhtheyttä Pajalan Svevian kansa.

Numero oon 0978-740 45.

Uppdaterad: 2019-02-12 13.53