Politiikka

 

Kunnanhallitus

 

Valtuuston rinnala kunnanhallitus oon kunnan tärkein orgaani. Kunnanhallituksen valittee valtuusto ja siihen kuuluu viis vakituista jäsentä ja viis siihaista. Kunnanhallituksen puhheenjohtajanna toimii kunnanneuos. 

Kunnanhallituksen tehtävhiin kuuluu m.m. 

-         valmistaa ja sanoa mielipitheensä niistä asioista, joista valtuusto pittää päättää

-         panna valtuuston päätökset toihmeen

-         suorittaa net tehtävät ,mikkä kunnanvaltuusto oon jättäny hallituksele

-         pittää ekonomian hoijosta vaarin

-         pittää lautakunnitten työn silmälä 

Kunnanhallituksen työkomitea
 

Kunnanhallitus on nimittänny työkomitean valmistelheen kunnanhallitukseen tulevat päätökset. Kaikki asiat, joista kunnanhallitus päättää, valmistethaan ensiksi työkomiteassa. Kunnanhallituksen käskystä työkomitea päättää vissistä asioista. Työkomitehaan kuuluu viis vakituista jäsetä ja viis siihaista.

Uppdaterad: 2019-01-18 16.47