Pelastuspalvelu

Pelastuspalvelun tärkein tehtävä oon eistää ihmisitten ommaa kykyä estää vahinkoja ja heän toimimista onnettomuuksitten yhtheyessä. Pelastuspalvelu oon se eesvastuualue joka vastaa lähtötoimimisesta (sillon ko tullee larmi). Jos toimimiskyky onnettumuuen yhtheyessä ei riitä, niin pelastuspalvelu häätyy auttaa uhria tehokhaala pelastusyritykselä.

 

Pajalan Pelastuspalvelu oon osa-aikapalokunta, mihinkä kuuluu nuin 25 osa-aikasta palomiestä ja nuin 45 henkilöä palosuojassa. Sitä varten ette toiminta pyssyy käynissä oon olemassa kaks päivänaijan työpaikkaa, joitten päätehtävät oon pittää materieelin, ajoneuvot ja asemarakenukset kunnossa, kouluttaa ja harjottaa oman henkilökunnan ja etukätheen estävää toimintaa.

 

Tavallisimmat onnettomuustyypit Pajalan Pelastuspalvelulle oon asumakämppäpalot, trafiikkionnettomuuet ja ulkona syttynheet tulipalot, mikkä kansa priuriteerathaan harjotustoiminassa.

 

Pelastuspalvelulla on kansa hyvin kehittyny yhtheistyö niin Ruottin ko Suomen puolen krannikunnitten kansa.

 

Valhmiina oleminen

 

Pajalan keskuspaikassa olthaan lähtövalhmiina ympäri vuorokauen ja kaikki vuoen päivät.

 

Pajala

 

1 osastonjohtaja                   5:n minuutin valmistusaika

6 palomiestä                         5:n minuutin valmistusaika

 

Pelastushenkilökunta hälytethään hakulaitheitten ja tekstiviestitten avula.

 

Täränössä, Junosuannossa, Korpilompolossa ja Muodoslompolossa ei pietä valmiutta. Sielä oon sen sijhaan joka paikkakunnala nuin 15 hengen paloväärnit, jokka lähtevä vapaehtosesti.

 

Pelastushenkilökunta hälytethään telefoonin ja tekstiviestitten avula.

Uppdaterad: 2016-08-02 14.08