Vesi ja viemäri

 

Pajalan kunnassa oon 26 vesilaitosta, jokka huolehtiva kunnan asukhaitten veen saanista. Kunnassa oon 15 viemäripuhistuslaitosta ja 36 viemäripumppu­asemaa, jokka puhistava viemäriveet meän kaikissa isomissa kylissä ja lähikylissä.

Vesi- ja viemärimaksoitten ohjaustokymentti ja ylheiset määräykset Pajalan kunnan ylheisitten vesi- ja viemärilaitoksitten käyttämisestä jällaava 2009-07-01 lähtien.

Niissä taphauksissa ko ei ole maholisuutta liittyä kunnan vesi- ja viemäriverkhoon, häätyy olla oma elikkä yhtheinen viemärilaitos.

Uppdaterad: 2016-08-01 14.02