Hihtotolat

 

Pajalan kunnassa oon suuri määrä valastuita hihtotolia jokka paikalinen  intressi-/urheiluföreninki hoitaa. Ota mielelhään yhtheys Pajalan kunnan kans niin saat enämpi tietoja oman kylän hihtotolista.

Kunnan keskuksessa oon osittain valastuja tolia 1,5 km, 3 km, 4,2 km ja 5,7 km jokka Pajalan hihtotolaföreninki hoitaa. Liittymätola (4 km) oon Vasikkavuomale jossa Erkheikin Intressiföreninki hoitaa 10 km pitkän tolan vuoman ympäri.

Uppdaterad: 2019-01-18 16.53