Avustushakemukset

Yksityiset eli föreeninkit saattava hakea piitraakia kunnan minuriteettikielirahoista. Piitraakia saatethaan myöntää toiminthaan, joka eistää minuriteettikieliä ja -kylttyyriä. Tarkotus häätyy mennä yhteen niitten pyrkimysten kansa, jokka lukkee kansalisista minuriteetistä ja minuriteettikielistä sääjetyssä laissa (2009:724).

Tehe sinun hakemus kohassa "Hakemusplanketti", jonka saattaa auasta länkistä oikeala puolela. Hakemus mennee tehä ruottiksi, meänkielelä eli suomeksi. Käsittelhyyn otethaan vain semmoset hakemukset, jokka oon täytetty kunnola. Hiljastunheita hakemuksia ei käsitelä ollenkhaan.

Hakian häätyy toimia Pajalan kunnassa eli tehä semmosta hommaa, joka ei ole paikhaan siottu (esimerkiksi internetissä). Hakea saattaa kahesti vuessa: viimiset hakupäivät ovvat aprillin ensimäinen päivä (syksyle) ja nuvemperin ensimäinen päivä (kevväile) joka vuosi. Saajat päättää minuriteettiyytskotti.

Hakian häätyy ilman muistutusta viimisthään fepryaarissa vuen jälkhiin rahojen käytöstä tehä kirjalinen selvitys minuriteettikieliasiain hoitajalle, kunka piitraaki oon käytetty. Kunnala oon oikeus tahtoa rahat takasin kokohnaan eli vissiltä osin, jos piitraaki ei ole käytetty niinko hakemuksessa oon luvattu.

 Jos sulla oon kysymyksiä hakemisesta, niin kysy minuriteettiasioitten hoitajalta (kontaktitiot oikeala puolela).

Uppdaterad: 2019-02-08 16.46