Kansaliset minuriteetit ja minuriteettikielet

 

Kansaliset minuriteetit ja minuriteettikielet
Ruottissa on viis kansalista minuriteettiä: tornionlaaksolaiset, ruottinsuomalaiset, saamelaiset, roomit ja juutalaiset. Ruottissa on kansa viis kansalista minuriteettikieltä: meänkieli, suomi, saame, romani ja jiddisji. Kansaliset minuriteettikielet sait Ruottin valtiopäiviltä tunnustuksen vuona 1999.

 

Minuriteettikielilaki
Uusi Laki kansalisista minuriteetistä ja minuriteettikielistä astu 1. päivänä janyaaria 2019 voihmaan.

 

Perusturva

Laki antaa kaikile viiele kansaliselle minuriteetile koko maassa perusturvan. Se merkittee ette:

- Net pitävä saaja tietoja heän oikheuksista

- Niitten kieltä pittää suojata ja eistää

- Net pitävä saaja maholisuuen säilyttää ja kehittää heän kulttuuria

-  Olletikki kläpitten kulttuuri-identiteetin kehitystä ja oman minuriteettikielen käyttämistä pittää eistää

- Net pitävä saaja maholisuuen vaikuttaa niihin kysymykshiin jokka koskeva heitä ja neuotella sellaisista kysymyksistä

 

 Vahvistettu turva

Pajalan kunta kuuluu meänkielen ja suomen hallintoaluheesheen. Sen vuoksi tornionlaaksolaisila ja ruottinsuomalaisila on vahvistettu turva Pajalan kunnassa. Se merkittee ette:

- Yksityisilä oon oikheus käyttää meänkieltä ja suomea suulisesti ja kirjalisesti ko net ottava yhtheyttä Pajalan kunthaan

- Pajalan kunta häätyy antaa meänkielelä eli suomeksi suulisen vastauksen ja kirjalisen käänöksen päätöksestä ja mutiveerinkistä ko tahothaan

- Pajalan kunta häätyy pittää vaarila ette oon meänkielistä ja suomenkielistä pärsunaalia

Pajalan kunta häätyy järjestää kläppiile päivähoitoa ja vanhustenhoitoa kokohnaans taikka suuriiman osan meänkielelä.

Uppdaterad: 2019-02-11 08.42