Se direktsändningen från kommunfullmäktige 29/5-2017

Se det inspelade mötet utan pauser i fönstret nedan eller via Pajalas youtube.

Ärenden

1. Information från Vattenfall
2. Politisk omorganisation
3. Revidering av kommunstyrelsens reglemente
4. Avgifter för bad- och idrottanläggningar
5. Äskande om anslag till täckning av ökade kostnader för placerade barn och försörjningsstöd
6. Årsredovisning 2016 – Lapplands Kommunalförbund
7. Preliminär budget lapplands Kommunalförbund 2018 och treårsplan 2018 - 2020
8. Valärende – Kultur- och utbildningsnämnden
9. Valärende – Gymnasienämnden
10. Valärende - Socialnämnden
11. Valärende – Förbundsfullmäktige Norrbottens Kommuner
12. Motioner
13. Interpellationer och frågor

Teknisk checklista

1. För att kunna se bilden utan hack rekommenderas en internethastighet på ca 5mbits eller mer. Om ni är osäker på vilken hastighet ni har så kana kolla upp detta på bredbandskollen.se

2. Video och ljud använder mycket data vilket är viktigt att tänka på om man använder mobilt bredband som har en begränsad datamäng. Med mobilt internet menas data via 3G och 4G-näten.

3. Om ni har ett hushåll med många användare så kan det vara så att 5mbits inte räcker. l sådana fall kan man se till att koppla ner andra enheter som har tillgång till internet. 

4. Om problem med uppkopplingen från mötet uppstår så kommer detta meddelas. I sådant fall kommer mötet laddas upp i efterhand. Om ljud eller bild fattas gå in på youtube och kommentera detta isåfall.

5. Rekomenderade webläsare är Chrome och Firefox för Windows. Safari eller Chrome för Mac.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48