Region Norrbotten informerar om det blå kuvertet

  • .
  • .

Samtliga hushåll kommer att få ett blått kuvert från Region Norrbotten, det innehåller en folkhälsoenkät. Svara på den för att föra vidare din uppfattning kring hälsovården!

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48 av linhuh