Principöverenskommelse - Kaunisvaaragruvan

För er kännedom delas pressmeddelande gällande principöverenskommelse från konkursboet Northland Resources AB i länk nedan. Med överenskommelsen kommer hela gruvverksamheten att kunna övergå till Abecede AB. Konkursboet kommer att samverka med berörda myndigheter och kommande ägare av området för att förbereda området för förnyad gruvbrytning.

Läs det fullständiga pressmeddelandet av Advokatbyrån Kaiding genom att klicka på denna länk.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48 av linhuh