Medborgarenkät från Polisen

Polisen gör en insats för att utreda vad medborgarna önskar av framtidens Polismyndighet och ber samtliga medborgare att svara på en enkät för att förmedla dina önskemål om polisens framtida prioriteringar.

Klicka här för att läsa mer om medborgarenkäten (pdf)

Klicka här för att svara på Medborgarenkäten  

Svara senast den 24 januari 2018 för att ha inflytande över Polisens strategiska inriktining fram till år 2024.

Uppdaterad: 2018-01-10 14.38 av linhuh