Livesändning från kommunfullmäktige 20/6-2016

Live från kommunfullmäktige i Pajala den 20:e Juni. 

Uppdaterad med video där pauser är bortklippta

Ärenden

1. Information från Socialnämnden
2. Delårsuppföljning april 2016
3. Årsredovisning 2015, Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
4. Årsredovisning 2015, Lapplands Kommunalförbund
5. Förordnande av Pajala Airport som Service of General EconomicInterest, SGEI-flygplats
6. Samverkansavtal mellan Kalix kommun och kommunerna i Norrbottens län
7. Motion – Bättre förvaring på Pajala Värmeverk
8. Motion – Nyval till Kultur- och utbildningsnämnden
9. Motion - Rekrytering
10. Motion – Bevara och utveckla Junosuando/Tärendö skolor
11. Motion – Omprövning av kommunfullmäktiges beslut att flyttaårskurs 6 – 9 från Tärendö och Junosuando till Pajala
12. Valärende
13. Anmälan av motioner
14. Interpellationer och enkla frågor


Teknisk checklista
1. För att kunna se bilden utan hack rekommenderas en internethastighet på ca 5mbits eller mer. Om ni är osäker på vilken hastighet ni har så kana kolla upp detta på bredbandskollen.se
2. Video och ljud använder mycket data vilket är viktigt att tänka på om man använder mobilt bredband som har en begränsad datamäng. Med mobilt internet menas data via 3G och 4G-näten.
3. Om ni har ett hushåll med många användare så kan det vara så att 5mbits inte räcker. l sådana fall kan man se till att koppla ner andra enheter som har tillgång till internet. 4. Om problem med uppkopplingen från mötet uppstår så kommer detta meddelas. I sådant fall kommer mötet laddas upp i efterhand. Om ljud eller bild fattas gå in på youtube och kommentera detta isåfall.
5. Rekomenderade webläsare är Chrome och Firefox för Windows. Safari för Mac.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48