Förtydligande från Valnämnden

Valet 2018

Förtydligande med anledning av information från valnämnden i Tornedalsbladet Nr 3 2018.

Valnämnden har den 15 januari 2018 beslutat att följande lokaler inte kommer att användas i samband med valet: Erkheikki, Anttis, Lovikka, Ohtanajärvi, Teurajärvi, Aareavaara och Parkalompolo.

Det som framgår av annonsen är vilka lokaler som valnämnden hittills har beslutat om att använda som röstningslokaler. Vallokaler finns precis som tidigare om inte annat meddelas.  I övrigt hänvisas till annonsen avseende att mer specifik information om val- och röstningslokaler samt öppethållandetider tillkommer framöver.

Era frågor gällande valet hänvisas till val@pajala.se

Klicka här för att läsa förtydligandet från Valnämnden samt informationen i omnämnd annons i Tornedalsbladet Nr 3, 2018. (Öppnas i ett nytt fönster)                      

Vänliga hälsningar,

Valnämnden

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48 av linhuh