Förskola

Förskolechef Jaana Fjordell beskriver förskoleverksamheten i Pajala kommun:

Som förskolechef arbetar jag tillsammans med mina medarbetare, barnskötare och förskollärare, mot en hög måluppfyllelse och god utveckling i vår växande kommun, där efterfrågan för förskoleplatser ökar.

I förskolan lägger vi grunden för ett livslångt lärande och erbjuder därför barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

De pedagogiskt ansvariga kvalitetssäkrar möjligheter för en bra verksamhet genom ständig analys, reflektion, uppföljning och utvärdering.

Vi vill ge er föräldrar goda förutsättningar för samverkan och er delaktighet värderas högt.

Kännetecknen för Pajalas förskolor är en hög kvalitet med jämförelsevis små barngrupper med erfarna, engagerade och kunniga pedagoger. Hit kan föräldrar, med förtroende, lämna sina barn med känslan av trygghet och ha vetskap om att deras barn har det bra, trivs och lär sig massor.

Pedagogerna arbetar aktivt med att vara såväl medupptäckare, medagerare, medundersökare och medupplevare.

Värdegrundsarbete, demokrati och barnens inflytande och kunnande är vägledande när barnen tillsammans med pedagoger skapar ett lustfyllt lärande i inspirerande miljöer både inne och utomhus.

Uppdaterad: 2017-03-28 16.49

Kontakt

Förskolechef över samtliga förskolor i Pajala kommun
Marie Simonsson
0978-121 59
marie.simonsson@
pajala.se