Parker och grönområden

Förvaltning av Pajala kommuns grönytor är uppdelade i fem distrikt; Pajala, Korpilombolo, Tärendö, Junosuando och Muodoslompolo. Inom varje distrikt sker underhåll av parker, grönytor kring verksamhetsfastigheterna och även kring Pajalabostäders fastigheter.

I underhåll och skötsel ingår bland annat gräsklippning, plantering och beskärning av buskar, krattning, sopning, plantering och skötsel av sommarblommor och övrig utsmyckning.

Uppdaterad: 2018-01-19 14.18

Kontakt

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala

Samordnare park
Torbjörn Winsa
0978-129 36

kommunalteknik@pajala.se