Lokala trafikföreskrifter

I trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken. Dessa regler är generella och gäller i hela landet både på vägar samt i terräng. Utöver dessa finns det även lokala trafikföreskrifter för Pajala kommun.

Tekniska avdelningen handlägger lokala trafikföreskrifter och samtliga av Pajala kommuns gällande lokala trafikföreskrifter finns tillsammans med Länsstyrelsens och Trafikverkets föreskrifter publicerade på transportstyrelsens rikstäckande databas som kallas för RDT.

https://rdt.transportstyrelsen.se/rdt/Default.aspx?UseStfs=1

Vid behov kan kommunen även besluta om tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med diverse arrangemang.

För trafikföreskrifter på enskild väg har kommunen begränsade rättigheter och vissa ärenden ligger på vägens ägare att besluta om tillsammans med Länsstyrelsen.

Vid frågor kring ändring av trafikregler som faller inom ramen för en lokaltrafikföreskrift kan du vända dig till Utredare infrastruktur på Tekniska avdelningen. 

Uppdaterad: 2018-06-11 09.17

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Kundtjänst
0978-120 55
0978-121 25

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Akuta felanmälningar kvällar och helger
0920-22 80 55

Utredare infrastruktur
0978-120 59

Utredare mark
0978-120 25

Teknisk avdelningschef
0978-120 98

Entreprenör för områdena

Pajala Centralort
Junosuando
Korpilombolo
Muodoslompolo 
Telefon 0978-740 45

Tärendö
Telefon 070-218 75 90