Felanmälan/Synpunkter

Välkommen att felanmäla kommunala anläggningar i detta formulär. Du kan även skicka in synpunkter, förbättringsförslag eller frågor till oss. Ärendet kommer in till oss och skickas direkt till rätt utredare.
Önskar du återkoppling från oss lämnar du antingen e-post eller mobilnummer så kontaktar vi dig.

Tack för att du anmäler ditt ärende elektroniskt till oss!

Uppdaterad: 2018-01-19 15.10

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala

Teknisk avdelningschef:
Lisa Stridsman
0978-120 98

Arbetsledare VA och verksamhetsservice:
Ulf Kero
0978-120 53

Arbetsledare Renhållning och park:
Robert Wahlberg
0978-129 31

Utredare infrastruktur:
Camilla Fredriksson
0978-120 59

Utredare mark:
Agneta Suikki
0978-120 25

Administrativa handläggare:
Annikka Kreivi
0978-120 55
Mia Jatko
0978-121 25

kommunalteknik@pajala.se