Drift och underhåll gator/vägar

Snöröjning

Snöröjning av kommunens vägar påbörjas när snödjupet vid uppehåll uppgår till 5 cm. (blöt snö) och 7cm (Torr snö) Under pågående snöfall får snödjup fördubblas, så även kväll och natt 20.00 - 03.00. Med pågående snöfall avses nederbörd av snö med minst 1 cm/timme.

Snöröjning utförs med plogbil, väghyvel och hjullastare. Plogning utförs så att snön fördelas, om möjligt, lika på båda sidor om vägen. Snösträngen vid infarter borttas inte av kommunens entreprenör.

För snöröjning finns en prioriteringsordning som alltid följs, men vid stora mängder snö kan dock tiderna förskjutas.

Sandning

Sandning påbörjas när halka råder. Vanligtvis sandas hela området men ibland kan även tilläggssandning av exempelvis gatukorsningar göras.

Isrivning

Isrivning sker när det bedöms nödvändigt. Vid isrivning röjs även infarterna med efterföljande traktor.

Väghållare

Information om vem som är väghållare för en specifik gata/väg finns registrerade i den nationella vägdatabasen NVDB som tillhandahålls av trafikverket. Har du en fråga angående en specifik sträcka kan du  i NVDB se vem som är väghållare och därmed hitta till rätt kontaktperson på en gång. 

Uppdaterad: 2018-06-07 16.06

Kontakt

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Kundtjänst
0978-120 55
0978-121 25

Elektroniskfelanmälan: www.pajala.se/felanmalan

Akuta felanmälningar kvällar och helger
0920-22 80 55

Utredare infrastruktur
0978-120 59

Utredare mark
0978-120 25

Teknisk avdelningschef
0978-120 98

Entreprenör för områdena

Pajala Centralort
Junosuando
Korpilombolo
Muodoslompolo 
Telefon 0978-740 45

Tärendö
Telefon 070-218 75 90