Stöd och Omsorg

Socialtjänsten finns till för dem som behöver hjälp och stöd i olika former. Det kan vara allt från barn, ungdomar till gamla människor. 

Socialtjänsten är indelad i två avdelningar:
Individ och Äldreomsorgen: Hemtjänst och äldreboenden är de stora avdelningarna.
Myndighetsgruppen: Här finns all verksamhet inom individ- och familjeomsorgen.

Myndighetsgruppen är mindre men innehåller fler delar och omfattar all handläggning, LSS (lagen om stöd och service till viss funktionshindrade) och psykiatrin. 

Uppdaterad: 2017-11-07 11.22

Kontakt

Socialchef:


Maj Lis Ejderlöf
Telefon: 0978-120 03
maj-lis.ejderlof@pajala.se

Verksamhetschef:
Bengt-Ola Mörtlund
Telefon: 0978-120 63
bengt-ola.mortlund@pajala.se

Kvalitetsledare:
Mervi Kostet
Telefon: 0978-129 38
mervi.kostet@pajala.se

MAS Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska
Kvalitetsledare

Myndighetschef                Camilla Jatko                    Tfn: 0978-120 87               camilla.jatko@pajala.se     Fax: 0978-120 60


Externa Länkar

BRIS
Kvinnofridslinjen
Rädda Barnen
Socialstyrelsen  
Teletal