Högskolepraktik

Studerar du på högskola eller universitet?

Högskolepraktik har erbjudits ungdomar sedan år 2008. Detta är likt feriejobb en insats som är ett led i arbetet med den framtida personal- och kompetensförsörjningen. Målsättningen med högskolepraktik är att knyta kontakt med studenter runt om i landet och förmå dem att efter avslutade studier vilja återvända till hemkommunen med den kompetens som efterfrågas. Kravet för att kunna söka praktikplats är att den studerande är inskriven vid universitet/högskola men inte tagit sin examen. Studenten ska också ha någon form av anknytning till Pajala kommun för att vara behörig att söka. Intentionen har varit att årligen kunna erbjuda fem veckors praktikarbete kopplat till studieområde. 

Ansök om högskolepraktik

I år kan du söka högskolepraktik inom bland annat plan- och miljö. Sista ansökningsdag är 2018-05-11

Frågor?

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta

Avd. för integrations och arbetsmarknad
Boel Svanberg
0978-122 36.

Uppdaterad: 2018-04-23 15.12

Avd Integration och arbetsmarknad

Avdelningschef: 

Janus Brandin 
0978-120 09 
janus.brandin@
pajala.se

Arbetsmarknads
handläggare 
Boel Svanberg 
0978-122 36 
boel.svanberg@
pajala.se