... / Webbenkät

Webbenkät

Starta frågeformuläret

Enkät om nationella minoriteter i Pajala kommun 

Sverige har fem nationella minoriteter: samer, romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar. De nationella minoriteterna har särskilda rättigheter som bland annat kommuner är skyldiga att tillgodose. För att Pajala kommun ska kunna tillgodose dessa rättigheter är vi tacksamma om du som kommunmedborgare vill hjälpa oss genom att svara på frågor i enkäten. Svarstiden är 1-28 februari 2018.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Johanna Collen på tfn 0978-12052

eller johanna.collen@pajala.se. Stort tack för din medverkan!

Starta frågeformuläret

Uppdaterad: 2018-03-05 15.39