Miljö, avfall och återvinning

Kommunen ansvarar, genom Plan- och miljöavdelningen, för tillsyn inom bland annat miljö-, hälso- och smittskydd, livsmedel, dricksvatten samt renhållning och avfall.

I kommunen finns ett Hälsoråd med representanter från politiken, kommunen, arbetsförmedlingen, Landstinget, Folktandvården och Polisen. Hälsorådets arbete syftar till att bekämpa kända orsaker till ohälsa och för tidig död genom information till och utbildning av medborgarna.

 

Kungörelse - Lokal Hälsoskyddsföreskrifter

Uppdaterad: 2017-04-21 09.27

Kontakt

Plan-och miljöchef
Johanna Alm
0978-120 95
johanna.alm@
pajala.se

Miljöinspektörer

Evgeny Krakov
Telefon: 0978-120 38

Martina Törmä
Telefon: 0978-120 37 

Dan Tjärner
Telefon: 0978-122 52 

Epost
planmiljo@
pajala.se